Uziemienie masztu

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie ryzyk połączonych z wybuchem palnych substancji na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej lub związanych z skupianiem się ładunków elektrostatycznych. Uzyskuje się go w sezonie transportu i obróbki palnych proszków, gazów i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) przygotowane jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest sposób kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dostarczanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

http://lingua-lab.com.pl/Biuro Tłumaczeń - Warszawa. Profesjonalnie, szybko i rzetelne.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą występować w okresie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do powstawania naładowań elektrostatycznych prowadzi i mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych produkowane są w skutku kontaktu i rozdzielenia. Ich kwotę jest zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które łączą się ze sobą także właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W produktu nagłego, bezpośredniego dostępu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może dojść do powstania krótkiego impulsu prądowego, który będzie dostrzegalny w kwestii iskry. Z zmiany niemonitorowane iskry mogą robić powstanie zapłonu mieszaniny gazu i powietrza, zaś w skutku do eksplozji. Sposobem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest wykorzystanie uziemienia, które będzie dokładne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zdecydowanie większe zaufanie zapewniają nowoczesne systemy nadzorowania uziemienia.