Tlumaczenia prawne

Tłumaczenia prawne, jak wszelkie tłumaczenia specjalistyczne, wymagają zaangażowania wysoko wykwalifikowanego lingwisty, posiadającego nie tylko ogromne umiejętności językowe, ale również jak najrzetelniejszą wiedzę z zakresu prawa. Jest to bardzo ważne, ponieważ nieprawidłowe przetłumaczenie tekstu o takim charakterze, może wiązać się nieprzyjemnymi konsekwencjami oraz wątpliwościami, co do mocy dokumentów. W tej grupie tłumaczeń wyróżniamy tłumaczenia prawne, czyli tłumaczenia rozmaitych dokumentów prawnych, rozpraw sądowych (tłumaczenia sądowe) oraz tłumaczenia prawnicze, mniej formalne, których przedmiotem mogą być na przykład arykuły o tematyce prawnej. W każdym z tych przypadków, o pomoc powinniśmy się zwrócić do doświadczonego tłumacza, dla którego używanie języka prawniczego jest codziennością. Tłumaczeniami o charakterze prawnym zajmują się najczęściej tłumacze przysięgli, których działalność jest regulaowana ustawowo. Zgłaszając się do tłumacza przysięgłego mamy pewność, że zdał on odpowiedni egzamin, uprawniający go do wykonywania zawodu.