Tlumaczenia pisemne

Tłumaczenie pisemne jest przełożeniem tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Ze względu na tematykę i formę możemy podzielić je na tłumaczenia specjalistyczne i ogólne. Z tłumaczeniami specjalistycznymi mamy do czynienia wtedy, gdy dany tekst ma charakter branżowy, często techniczny. Wykonywaniem tego typu tłumaczeń najczęściej zajmują się osoby, których zawód lub wykształcenie związane są z ową dziedziną, czyli z reguły, posiadający odpowiednie kompetencje językowe inżynierowie. Pozostałe tłumaczenia pisemne możemy zaliczyć najczęściej do tłumaczeń ogólnych.