Systemy mrp w dzialalnosci produkcyjnej

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest zbiorem procesów służących do wyznaczania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do których włącza się surowce, komponenty i materiały. Posiada on zbyt zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych produktów i zaplanować terminarz dostaw w taki zabieg, aby przewidzieć obracający się popyt na placu. MRP zazwyczaj jest wspierany przez odpowiednie sposoby informatyczne.

xl program

Nadrzędnym celem systemu MRP jest ograniczenie kosztów finansowych na pracę w danym biurze czy firmie. Odnosi się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Rozpoczyna się bowiem do MRP informacje o ułożonej w najbliższym okresie czasu prac albo zapotrzebowaniach na materiały już gotowe. Na racji tych danych system planuje produkcję poszczególnych elementów i transport towarów oraz podzespołów. System odzyskuje informacje z trzech głównych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Efektem pracy MRP jest dokładnie rozpisany plan sztuk oraz system zamówień. Chcenie toż można przygotować zarówno wprzód, jak również wstecz. System określa orientacyjny czas prac oraz czas dostawy. W końca bycia MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu realizacji i wzrost opłacalności.
Do pierwszych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne obliczenie czasu dostawy półproduktów i materiałów, obliczenie kosztów produkcji, opieka i monitoring etapów realizacji oraz duże działanie na każdy wchodzące w zakładzie zmiany.
Zanim ogromną popularność zdobył system MRP na zbycie do prowadzenia zapasami stosowano nowe formy np EQQ i ROP/ROQ. Właśnie w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Planowania potrzeb materiałowych (w skrócie MRP). Jako ważna zastosowała go obok siebie firma Black&Decker. Metoda ta wspaniała się bardzo pozytywna i funkcjonalna, stąd już 10 lat później szła z powodzeniem w prawie 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 istniałoby więc już prawie 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest prawdziwa kontrola procesu produkcyjnego firmy pomagających w miejscu produkcyjnym. Na podstawie zamówień klientów prowadzi on w której ilości należy wytworzyć efekt końcowy.