System do zarzadzania magazynem

System zarządzania magazynem (WMS) jest już jednym spośród najpopularniejszych rozwiązań dla biur będących na wycieczce innowacyjny system zarządzania gospodarką magazynową. Stanowi więc plan o tyle istotny, że da szybko przejść ze strat na rachunek dodatni, w szybkim okresie. Jakie główne korzyści niesie program Optima WMS?
Istnieje wiele korzyści wdrożenia WMSw celu automatyzacji kontroli zasobów w magazynie. Ale najważniejsze są dwa pierwsze efekty – poprawa dokładności i skuteczności, oraz co za tym idzie mniejsze koszty.

Wdrożenie Optimy WMS zmniejsza koszty eksploatacji, gwarantując wysoki zwrot z lokacie. W kosztach pracy widać redukcję do 30%, przy czym ludzie są o wiele lepiej przygotowani. Działalność na magazynie nabiera płynności. System zarządzania magazynem kieruje ludźmi w najbardziej skuteczny sposób. Czerpanie z Optimy jest właśnie bardziej ekologiczne poprzez mniejsze zużycie papieru.

Lepsza dokładność i efektywność.

Trzeba obalić mit, że tylko czytniki kodów kreskowych gwarantują 100% dokładności. Program Optima WMS, poprzez maksymalne wykorzystanie personelu i pojemności magazynowej, pozwoli na znacznie bogatą dokładność w pozycji, co dokładnie miesza się na wydajność. Nie do porównania jest ponad obsługa klienta. Bardziej sprężysta i przejrzysta; nic dodać, nic ująć.

Bezbłędność na jakimś etapie.

Wdrażanie WMS umożliwia wydawanie poleceń, poprzez które można drastycznie zmniejszyć liczbę błędów, co powoduje rzecz jasna mniejszą kwotą zwrotów czy reklamacji. Zadowolenie klientów za toż się zwiększa. Program Optima WMS doskonale zarządza magazynem i pomaga klientom podgląd własnych akcji, sporządzając przy tym nowego sposobie raporty i sprawozdania dla użytkownikowi. Większa oszczędność czasu pracowników sprawia, że obsługa klienta jest na jak największym guście oraz z razu buduje lojalność klientów, przekraczając ich wyglądania.