Rodzaje tlumaczen ustnych

kasy elzabElzab Mini E - kasy fisklane Polkas Kraków

Zazwyczaj dość dobrze wiemy, kogo poprosić o pomoc, jeżeli chcemy przetłumaczyć dokument. Do kogo udać się gdy, organizujemy międzynarodowy event, a nie wszyscy będą mówili na nim po angielsku? Co zrobić, by zagraniczni goście mogli wysłuchać wykładu? Nie wszyscy słyszeli o tłumaczeniach ustnych. Tłumaczenie takie ułatwia komunikację języka migowego lub mówionego pomiędzy rozmówcami, którzy nie są w stanie komunikować się tym samym językiem. Może ono występować w różnych formach, najczęściej spotykane to tłumaczenia symultaniczne, zdanie po zdaniu i tłumaczenie konsekutywne. Tłumaczenie symultaniczne zwane jest inaczej tłumaczeniem równoczesnym, a to dlatego, że tłumacz odbiera w swoich słuchawkach wypowiedź i niemalże jednocześnie tłumaczy ją pozostałym uczestnikom spotkania. Bez wątpienia jest to jedna z trudniejszych form tłumaczenia – nie pozostawia ona tłumaczowi możliwości o dopytanie prelegenta w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności. Od tłumacza symultanicznego oczekuje się nie tylko bardzo dobrej znajomości języków, ale również odporności na stres, podzielności uwagi i dobrej dykcji. Inaczej sprawa wygląda podczas stosowania tłumaczeń typu zdanie po zdaniu. Wypowiedzi wygłaszane przez mówcę są krótkie, zazwyczaj zamykają się w jednym zdaniu, dlatego siedzący obok mówcy tłumacz nie musi nawet sporządzać notatek – czas na tłumaczenie następuje wtedy, gdy zdanie prelegenta wybrzmi do końca. Z kolei tłumaczenie konsekutywne opiera się na tym, że tłumacz zaczyna tłumaczenie dopiero wtedy, gdy prelegent zakończy swoje wystąpienie lub jedną jego część.
Tłumaczenia ustne są najczęściej wykorzystywane podczas konferencji, szkoleń lub eventów, w których biorą udział osoby posługujące się różnymi językami.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl