Mielenie miesa bez maszynki

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają największe niebezpieczeństwo dla zdrowia funkcjonujących w takim miejscu osób.

Ze powodu na nacisk na stan zdrowia pyły dzielimy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Podstawowym działaniem w tłu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest korzystne zapobieganie przez stosowanie swej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre.
Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to jakiś z najzwyklejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowy. Chorobą tego wyjścia jest prosta skuteczność odpylania, a przeważnie są stosowane w połączeniu z własnymi odpylaczami. Znacznie intensywną efektywnością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Stosowane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w planie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania muszą istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego związany istnieje z gałęzi przemysłu i od określonego zagrożenia.