Comarch erp optima demo

Comarch ERP Optima to międzynarodowa aplikacja, pozwalająca każdej marce na zachowanie pełnej księgowości, i dzięki licznym aktualizacjom jest wszystek czas przystosowana do najnowszych wzorów.
W oprogramowaniu otrzymuje się Księga Podatkowa, zawierająca Księgę Zysków i Rozchodów, umożliwiająca inwentaryzację (spis z natury), rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu, a jeszcze sporządzenie umowy i e-deklaracji.

Ponadto Comarch księgowość to także Księga Handlowa. Element ten mówi za takie operacji jak przygotowanie wielopoziomowego planu kont, planowanie okresu obrachunkowego, obliczanie PIT-36, PIT-36L, CIT-8, generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat podczas rozliczeń czy mienie zestawień na platformie proponowanych przez użytkownika parametrów.
Pomyślano oraz o ewidencji środków trwałych. Odpowiedni moduł zapewnia takie operacje jak naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków stałych i ceny niematerialnych, stosowanie trzech innych metod amortyzacji (liniowa, jedna lub degresywna). Wybierają się tu oraz duże funkcje dotyczące automatycznego ewidencjonowania wyposażenia, a jeszcze możliwość mienia osób dorosłych za poszczególne jego elementy.
Oprogramowanie Comarch księgowość to niezwykłe wyjście dla każdej firmy, która nie chce zatrudniać osobnej księgowości. Aplikacja istnieje w duzi zautomatyzowana, więc wystarczy jedynie wprowadzić do niej oddane, aby każdymi wyliczeniami zainteresowało się oprogramowanie. Pomaga wówczas nie tylko wygodę, ale też oszczędność kosztów.
ERP Optima można przetestować dzięki możliwości demonstracyjnej. Są dwie recepty na wpadnięcie w jej posiadanie. Pierwsza – zamówienie oprogramowania na płycie CD. Druga – pobranie pliku instalacyjnego z internetu. W obu przypadkach należy udać się na ścianę producenta i wykonać znajdujący na niej formularz. Jakie posiada ograniczenia w układzie do całej wersji? Poza ograniczeniem czasowym – żadnych. Można mieć z Comarch księgowość bez jakichkolwiek braków funkcjonalności przez okres aż sześćdziesięciu dni. Istnieje ostatnie okres odpowiedni do sprawdzenia w działalności każdych jej ról. Dopiero po tym terminie można zadecydować, czy dostanie się licencję na dalsze używanie, bądź same zrezygnuje. Istnieje zatem spore rozwiązanie, zezwalające na wolne sprawdzenie, czy o wydać pieniądze.