Angielskie tlumaczenia techniczne

Wraz z coraz prężniej rozwijającą się nauką i zagadnieniami z dziedzin technicznych, zauważa się iż szczególnym powodzeniem i bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się biura tłumaczeń, realizujące w swej ofercie tłumaczenia techniczne. Angielski jest obecnie najczęściej używanym językiem w jakim przyjmowane są tego typu zlecenia, zarówno w przypadku tłumaczenia na ten język, jak i z tego języka, pomimo iż coraz większą popularnością cieszą się również inne języki ( niemiecki, francuski).

Tłumaczenia te powinny charakteryzować się nie tylko poprawnością gramatyczną i językową, ale także powinny być poprawne pod względem merytorycznym. Dlatego tez duże wymagania stawiane są tłumaczom, którzy powinni posiadać ogromną i nieraz bardzo specjalistyczną wiedzę z dziedziny, w której realizują zlecenie. Coraz częściej są to osoby z wykształceniem inżynierskim, tytułujące się dyplomem znanych uczelni technicznych. Wykształcenie inżynierskie pozwala i nieraz pomaga w pełnym zrozumieniu tłumaczonych tekstów, co później skutkuje i owocuje zastosowaniem odpowiedniej terminologii i biegłym posługiwaniem się słownictwem branżowym. Ważne jest też to, by osoba zajmująca się tłumaczeniem tekstu specjalistycznego znała specyfikę branży. W przypadku tłumaczenia instrukcji obsługi, należy upewnić się, że tłumacz wie, jakie funkcje posiada dane urządzenie oraz rozumie jego działanie.

Tłumaczeniom technicznym podlega nie tylko dokumentacja techniczna, ale również normy techniczne, wydawane atesty i certyfikaty, rożnego rodzaju broszury i artykuły naukowe, a także instrukcje obsługi wszelkiego rodzaju sprzętu. Należy zadbać o to, by przetłumaczone instrukcje były czytelne i zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika danego sprzętu.